Voor alle audio/visuele toepassingen, waarin de akoestiek eigenlijk de belangrijkste rol speelt voor de kwaliteit van geluidsweergave, leveren we speciale producten en systemen voor akoestiekverbetering.
Ruimtelijke afbeelding (bühne), muzikaliteit, dynamiek en muziekinformatie reageren zeer gevoelig op de hoeveelheid en de locatie van akoestiekverbeterende objecten in een ruimte.
Daarom nemen we, in tegenstelling tot alle andere akoestiekspecialisten, de hoogst haalbare weergavekwaliteit als leidraad voor een akoestiekverbetering, en gaan niet uit van louter getalletjes van een geluidsmeter en tabellen.

In Europa zijn we zowat de enige specialist van HARMONIX Room Tuning. Deze bijzondere producten worden algemeen toegepast, en voor specifieke of extreme akoestiekproblemen, ook in niet-audio-visuele ruimtes. Goed toegepast zijn de resultaten hiermee heel bijzonder te noemen.

Onze werkwijze voor akoestiekverbeteringen en -aanpassingen zijn:
1 De locatie inventariseren op akoestische eigenschappen voor muziekweergave.
2 Een eerste advies wordt uitbracht of akoestiekaanpassingen nodig of zinvol zijn.
3 Eventueel worden vervolgens metingen verricht en daarna een offerte uitgebracht voor
akoestiekyerbetering en/of room tuning.
4 Na accoord v.d. klant worden de voorstellen ten uitvoer gebracht.
5 Na een realisatie wordt de A/V-set qua opstelling opnieuw getuned.

We komen regelmatig situaties tegen waar akoestiekaanpassingen met conventionele akoestische materialen niet zinvol of niet wenselijk zijn. We zullen dit open en eerlijk aangeven en eventueel andere alternatieven voordragen, bijvoorbeeld in de vorm van Harmonix Room Tuning.

Hieronder een glimp van onze galmkamer waarin u ook zelf kunt experimenteren met akoestische materialen.
De galmkamer @ Exaudi